นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เพื่ออธิบายให้คุณทราบถึงการที่บริษัทฯ ใช้ โปรแกรมคุกกี้ (cookies)  หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น”) เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ (“แพลตฟอร์มออนไลน์”) ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดให้มีบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ (Browser) ของคุณส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ชนิดของบราวเซอร์ (Browser) ของคุณ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงก่อนที่คุณจะเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • จำนวนเวลาที่คุณใช้ในการชมหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณค้นหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ เวลาเข้าชม วันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพแพลตฟอร์มออนไลน์ การบริการและสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

2. ประเภทของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำของบราวเซอร์ หรือบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำให้การใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น โดยประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน มีดังต่อไปนี้

รายการคุกกี้

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ซึ่งได้รับการเข้าชมขอให้เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เพื่อให้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราจะเป็นผู้กำหนดคุกกี้เหล่านั้นที่เรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากโดเมนที่คุณกำลังเข้าชม เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการตลาดของเรา ยิ่งไปกว่านั้น เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ การจอง หรือการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้คุณจะไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราได้

กลุ่มย่อยของคุกกี้ คุกกี้ คุกกี้ที่ใช้
Thaipower.co OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed, __cfruid First Party
www.Thaipower.co _sp_xxxxxxxxxx,user_agent, lang, OnetrustActiveGrp,cf_ob_info,cf_use_ob First Party
dclh1p72kncng.cloudfront.net _sp_xxxxxxxxxx Third Party
คุกกี้เพื่อวิเคราะห์หรือปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

กลุ่มย่อยของคุกกี้ คุกกี้ คุกกี้ที่ใช้
Thaipower.co _gid, _hjid, _ga_NDGG50LZYR, _gat_UA-nnnnnnn-nn, _gat_UA-124286131-1, _hjTLDTest, _hjAbsoluteSessionInProgress, _fbp, _ga, _gclxxxx, RT, _hjFirstSeen, SL_C_23361dd035530_KEY, SL_C_23361dd035530_VID F First Party
facebook.com fr Third Party
hotjar _hjid Third Party
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Third Party
twitter.com personalization_id Third Party

3.การตั้งค่าการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

คุณสามารถตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ (browser) ของคุณ หรือสามารถปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นจากการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริการบางอย่างบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น หากคุณตั้งค่าบราวเซอร์ (browser) ของคุณด้วยการปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) คุณอาจไม่สามารเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้

4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใด ๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

ให้นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2564