Public

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 10 แห่ง

3KoK 6 Sep 2021
Views: 592

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้ส่งมอบให้กับ 10 โรงพยาบาล ได้แก่
1. โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
2. โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่
3. โรงพยาบาลนาทม  จ.นครพนม
4. โรงพยาบาลสอง จ.แพร่
5. โรงพยาบาลฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
6. โรงพยาบาลสรรคบุรี จ.ชัยนาท
7. โรงพยาบาลรัตนวาปี จ.หนองคาย
8. โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น
9. โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
10. โรงพยาบาลพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

3KoK

Author